Norske offshore vind

Den foretrukne partneren for den norske offshore vindsektoren i bygging av høye AC-transformatorstasjoner

HSM Offshore Energy

HSM Offshore Energy er den foretrukne partneren for den norske offshore vindsektoren i bygging av høye AC-transformatorstasjoner og ståljakke-fundamenter på grunn av vår omfattende ekspertise, innovative ingeniørløsninger og dokumenterte merittliste med vellykkede, lønnsomme prosjekter for de største offshore vindutviklerne. Som den første aktive aktøren er vi den europeiske eksperten på komplekse infrastrukturer som er kritiske for offshore vindprosjekter. Vår evne til å tilby komplette EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) løsninger sikrer pålitelig, effektiv og tidsriktig levering. HSMs engasjement for kvalitet, sikkerhet og bærekraft samsvarer med de strenge kravene på det svenske markedet, noe som gjør oss til en pålitelig og strategisk samarbeidspartner i å fremme Sveriges mål for fornybar energi.

HSM Offshore Energy THOR OHVS detail

Hvorfor vi sikrer førsteklasses prosjektleveranse

Klart fokus på prosjektutvalg
Fra starten fokuserer HSM Offshore Energy på å velge prosjekter som nøyaktig samsvarer med vår ekspertise og kapasitet.

Presis prosjektomfang og kontraktsinngåelse
Vi definerer klare kontraktsgrenser med kunder, partnere og nøkkelunderleverandører, noe som sikrer klare ansvarsområder og risikofordeling.

Strategisk partnerøkosystem
Vi pleier vårt omfattende nettverk og langsiktige forhold med strategiske partnere, noe som bidrar til bærekraftig vekst og suksess.

Ekspertledet prosjektgjennomføring
Strukturert prosjektgjennomføring ledet av et svært erfarent team, som sikrer effektive operasjoner og til slutt resulterer i en enestående leveringshistorikk for selskapet.

Unik merittliste
De ovennevnte strategiske hjørnesteinene bidrar samlet til HSM Offshore Energys enestående prestasjonshistorikk med bransjeledende lønnsomhetsnivåer.

9.4GW Installert og under konstruksjon
32+ Realiserte prosjekter

SPARK THE ENERGY

Vi er en integrert løsningsleverandør innen EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) av tverrfaglige offshore prosjekter. HSM Offshore Energy anerkjenner det presserende behovet for bærekraftige energiløsninger og har som mål å sikre at 80% av våre offshore prosjekter innen 2035 vil være sentrert om vind, Carbon Capture Storage og grønn hydrogen. Ved å utnytte ingeniørkunnskap og teknologisk ekspertise, drevet av vårt engasjement for en bærekraftig energifremtid, er vi den foretrukne entreprenøren for offshore energisektoren.

Strategisk plassert

Vi betjener offshore vindindustrien fra to lokasjoner: selskapets hovedkontor i Schiedam (75.000 m²), Nederland og et annet verft i Krimpen aan den Ijssel (130.000 m²), Nederland, begge med direkte tilgang til Nordsjøen.

Har vi vekket din interesse?

For ytterligere spørsmål eller for å diskutere potensielle anvendelser, vennligst ta kontakt med vårt team av bransjeeksperter.

Scroll to discover